Now Playing Tracks

INTOHEART! FOR INFINITE AND INFINITE ONLY: [THANKS TO] Fly High - Hoya

vninspirits:

image

Đầu tiên, mình không thường bộc lộ ra nhưng mình nghĩ nếu mình viết tên các thành viên trong gia đình thân yêu: bà của mình (Lee Gyesoon), ba mình (Lee Jino), mẹ mình (Son Jongae), anh trai (Hojae), em trai (Hojun), họ sẽ thích lắm. Cho nên mình đã viết. Hahaha!

Và gửi tới người đã…

Donghae's Problem

 • Donghae:

  Take caer

 • ELF:

  HAHAHA

 • Donghae:

  I lost my Ipod & my phon today...

 • ELF:

  HAHAHAHA

 • Donghae:

  Good Night Beutiful Vietnam!!^^ Thank u so much !!

 • ELF:

  HAHAHAHAHA

 • Donghae:

  Good night !!^^ miss EFL

 • ELF:

  HAHAHAHAHAHA

 • Donghae:

  Good morning !! I'm in China ^^ Long time no see Guys !! Today is the day of our press conference for our new album Breakdown! Please show support!!!

 • ELF:

  That's not him!

We make Tumblr themes